Jdi na obsah Jdi na menu
 

Z dřívějších poutí

Fotografie z pouti 2013

pout.01.05.2012.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Video z pouti 01.05.2014

 

Dříve jsme vycházeli od Lorety na Hradčanech, pozdeji z Pohořelce. Následovalo zastavení u první kaple na Malovance. Cesta pak stoupá z Malovanky JZ směrem Gymnastickou ulicí a dále ulicí Za Strahovem. Toto je jediné stoupání během cesty. V místech bývalé usedlosti Tejnka, v místě kde stávala druhá kaple, obvykle děláme krátkou pauzu, kde je možno si naplnit lahve z veřejného vodovodu.

Dále jdeme západním směrem a procházíme Tejnkou - malebnou "vesnicí ve městě". Míjíme kapli č. 3, u Ladronky pak kapli 4 (viz foto). Podél třešňových sadů dojdeme k další kapli. Rušnou ulici zdoláme podchodem, v dálce vidíme oboru Hvězda.

Po minutí kaple 6 pokračujeme rezidenční městskou zástavbou až k Bílé Hoře, kde se obvykle připojují poutníci, kteří na konečnou stanici dojeli tramvají. Jsme přibližně v první 1/3 pouti.

V následujícím úseku cesty se odkloníme od původní barokní cesty, o nic však nepřijdeme, naopak - vyhneme se rušné Karlovarské ulici a obě kaple, které tak mineme, uvidíme zdálky. Cesta klesá do starých Řep, kde v Domově sv. Karla Boromejského vykonáme pauzu na kafe a čaj od sester boromejek. Zde se připojují lidé, kteří prijeli tramvají do Řep nebo autobusem.

Cesta nyní pokračuje otevřenou krajinou polí a luk, nadjezdem překonáme rušnou dálnici a ocitneme se mimo území Prahy, v katastru Hostivice. Pokračujeme malebnou alejí, pak kolem mlýna, stále mezi poli, přejdeme železnici a jsme na periferii Hostivice - typickém módním satelitu Prahy. Projdeme mezi vilkami až k autobusové zastávce, kde se pripojují další účastníci.

Cesta pokračuje obcí kolem dalších nových vilek až k rybníku v Litovicích, kde se napojíme na původní trasu. Pokračujeme kolem tvrze az k železničnímu přejezdu, kde začíná malebný závěrečný úsek cesty nedávno znovu vyznačený v polích a vysázený stromořadím.

Do Hájku dorazíme včas, abychom se stihli připravit na mši svatou.

Během putování se snažíme zdržet zbytečného mluvení. Část cesty je určená k rozjímání v tichosti, po zbytek času se společně modlíme růženec, loretánské litanie apod. Mezi poutníky jsou lidé mladí, střední i nad 70 let. Chodí s námi s doprovodem i lidé nevidomí.

Srdečně zve
Skupina zdatných poutníků